About

PPDATHAILAND

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ คือ การรวมตัวกันของผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพ ในนามทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพ ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวงการถ่ายภาพ ต่อมาภายหลังได้ยกระดับเป็น.. “ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ”

About

PPDATHAILAND

Elevate the photographic industry

คลิปเปโซคลิปเทรนด์ ปักขคณนาเนิร์สเซอรี่แทงกั๊ก ติวเตอร์โบว์ลิ่ง เดโมบิ๊กแฟรนไชส์เทรลเลอร์ เอนทรานซ์ฟินิกซ์กัมมันตะแซ็กโซโฟนติงต๊อง ซังเตสุนทรีย์ฟรุต พาสตาพีเรียดฮัลโหลฮากกาซิมโฟนี่ เมจิก ทัวร์โฮลวีตไฮเปอร์เฟรมเพนตากอน เอาต์สุนทรีย์สต๊อก สะบึมส์เปียโน แฟรนไชส์จังโก้เดโมว้าวคันยิ ก๋ากั่นแชมพูแจมแช่แข็งทาวน์เฮาส์ โกเต็กซ์ มินท์เวอร์ ไนท์ออยล์วันเวย์ราสเบอร์รี

คุณบุษราภรณ์ พรไพรศาลศักดิ์

นายกสมาคม

คุณสัมพันธ์ อัศรางชัย

อุปนายก ศิลปินนักถ่ายภาพไทย

คุณฉัตรชัย เลาลิขิตนันท์

เลขาธิการ

คุณพัชนุฒ จงจตุรภัทร

เหรัญยิก

คุณพรรณนิภา พรไพศาลศักดิ์

ประชาสัมพันธ์

อ.นพดล อาชาสันติสุข

กรรมการ บก.นิตรสารคาร์เมราร์ต

ดร.สงคราม โพธิ์วิไล

กรรมการ บูรพาจารย์การถ่ายภาพ

อ.สยมภูว์ เศตะพราหมณ์

กรรมการ ช่างภาพสตูดิโอมืออาชีพ

คุณมนัส นันทยาภิรมย์

กรรมการ

คุณสุยิน เอี่ยมสิริบูลย์

กรรมการ

คุณประเสริฐ ทองกวม

กรรมการ

PPDATHAILAND

ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.รัตนา ทิมเมือง

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คุณสุภกิจ หุตะสิงห์

อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง

คุณรักเกียรติ ธนกิจลีลาเจริญ

อดีตอุปนายกสมาคม ธุรกิจการถ่ายภาพ

คุณเนตรนภา บัวบาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ Event นิตยสาร Camerart

คุณสมโภช แตงไทย

นักเขียน ช่างภาพมือประกวด

คุณกฤดา เสพมงคงเลิศ

ช่างภาพมืออาชีพ (กูรูด้านการถ่ายภาพ)

คุณสิทธิคม รงค์เดชประทีป

ประธานชมรมธุรกิจถ่ายภาพอันดามัน

คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

ช่างภาพมืออาชีพระดับโลก (ติด Top 5 สายเวดดิ้ง)

ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ

อ.ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมปอง ดวงไสว

นักประวัติศาสตร์ นักเขียน นักวัฒนธรรมชุมชน

คุณธีรภาพ โลหิตกุล

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

คุณศศิอาภา สุคนธรัตน์

อดีตผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.

คุณวิชิต วิษณุทันต์

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

คุณสรรชัย สินพูนภักดิ์

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

Newsletter Sign Up

Copyright © 2020 All Rights Reserved PPDATHAILAND

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

กติกา และ เงื่อนไขในการประกวด

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน 
2. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล กล้องCompact และAction Camara ไม่รับภาพที่ถ่ายจากโดรน
3. ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายด้วยตนเอง ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
4. ส่งไฟล์ภาพเป็นไฟล์ .JPG ขนาดไม่เกิน 3,000 พิกเซล * 4,000 พิกเซล ไม่มีตัวอักษร หรือกราฟฟิกบนภาพ สามารถแต่งภาพได้ตามสมควร
5. ผู้ส่งภาพต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
6. ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีข้อผูกพัน สัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์์ กับองค์กร หรือหน่วยงานใดๆ
7. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นกรรมสิทธิ์์ของผู้จัดการประกวด โดยผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัล ไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
8. ผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
9. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินภาพถือเป็นที่สิ้นสุด

** หมายเหตุ ** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปแบบการส่งภาพประกวด

1. ผ่านช่องทาง
– ส่งภาพได้ที่ : Google Form
– กติกา และ ของรางวัล : คลิก หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line OA @CPFTTHAILAND
2. สามารถส่งจากมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ได้
3. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด
4. เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 3 รอบ

การตัดสินภาพ และ รางวัลต่างๆ

การตัดสินรอบที่ 1
– ส่งภาพ 16 ตุลาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563
– ประกาศผล 28 พฤศจิกายน 2563
รางวัลมีดังนี้
– ใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย พร้อมบัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Vana Resort มูลค่า 6,000 บาท 30 รางวัล
– รางวัลชื่นชม บัตรสวนน้ำวานานาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบมูลค่า 2,400 บาท จำนวน 90 รางวัล
– รางวัลชื่นใจ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวม 220 รางวัล

การตัดสินรอบที่ 2
– ส่งภาพ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563
– ประกาศผล 28 ธันวาคม 2563
รางวัลมีดังนี้
– ใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย พร้อมบัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Vana Resort มูลค่า 6,000 บาท 30 รางวัล
– รางวัลชื่นชม บัตรสวนน้ำวานานาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบมูลค่า 2,400 บาท จำนวน 90 รางวัล
– รางวัลชื่นใจ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวม 220 รางวัล

การตัดสินรอบที่ 3
– ส่งภาพ 16 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
– ตัดสินภาพ 25 มกราคม 2564
– ประกาศผลรวม 5 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลมีดังนี้
– ใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย พร้อมบัตรที่พักโรงแรม Holiday Inn Vana Resort มูลค่า 6,000 บาท 30 รางวัล
– รางวัลชื่นชม บัตรสวนน้ำวานานาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบมูลค่า 2,400 บาท จำนวน 90 รางวัล
– รางวัลชื่นใจ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวม 220 รางวัล

การตัดสินรางวัลใหญ่ Final
*** การตัดสินภาพรอบที่ 3 ทางผู้จัดการประกวดจะนำเอาภาพที่ได้รับรางวัลชมเชยรวม 90 ภาพ จากการตัดสินรอบที่ 1 และ 2 มารวมกับภาพที่ได้รับรางวัลในรอบที่ 3 เพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับสอง
– ตัดสินภาพ 25 มกราคม 2564
– ประกาศผลรวม 5 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการตัดสินการประกวดถ่ายภาพ

 1. คุณวินิจ รังผึ้ง
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบรรณาธิการบริหารอนุสาร อ.ส.ท.
 2. คุณโอ๊ต-ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
  1 ใน 10 ช่างภาพระดับโลกที่คว้า “Winning Wedding Photographer of 2014
 3. คุณนพดล อาชาสันติสุข
  บรรณาธิการนิตรสาร Camerart
 4. คุณทวีชัย เจาวัฒนา
  ช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2562จาก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย
 5. ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน